tisdag 21 juni 2016

Bramantes minsta byggnad i Rom

Den runda byggnaden inne i klostergården till kyrkan San Pietro in Monitorio är så liten att man knappt kan kalla den för en kyrka. Donato Bramantes arkitektoniska mästerverk il Tempietto uppfördes 1502 på uppdrag av spanska kungaparet Ferdinand och Isabella.  Det står innanför klostret som nu tillhör det spanska kulturinstitutet L´Accademia di Spagna a Roma. Spanien bekostade en omfattande restaurering inför Jubelåret 2000.
Platsen på berget Juniculum anses vara det ställe där  aposteln Petrus led martyrdöden genom korsfästning.
Tre rundade trappsteg leder till ett podium som kantas av sexton toscanska kolonner, en italiensk variant av doriska pelare som finns i flera antika tempel. Pelarna bär upp en fris och kröns av en kupol.  Från början var det tänkt att kapellet skulle omges av en cirkel med likadana kolonner i en perfekt jämvikt. Nu är det trångt omkring härligheten.


Inne i minnesmonumentet ryms bara ett fåtal personer samtidigt, även om det finns flera våningar.  Inne i huvudbyggnaden har kulturinstitutet nu anlagt en gång som leder till det lilla templet. Det är fritt inträde till hela komplexet där det också finns olika utställningar.
Under byggnaden finns en krypta med öppning till klippan under, där korset skall ha stått. Klippan i sig kan ses som en anspelning på Petrus, enligt Jesu ord: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”.

 En annan av de mest berömda italienska mästarna, skulptören Lorenzo Giovanni Bernini  skapade nedgången till kryptan 1628 då även det runda takets rika stuckdekor kom till.
Den romerska högrenässansens beställare,  påven Julius II som var av spansk härkomst och hade medverkat till byggandet denna lilla mästerverk gav snart Donato Bramante ett mycket större uppdrag, projektering av Peterskyrkan. Arbetet avbröts dock efter påvens död 1513. Bramantes formspråk ses tydligt i det grekiska korset som var grundplanen för kyrkan.

Il tempietto  är en perfekt cirkel med korrekta proportioner. Kupolens krön har förändrats 1605 så den följer inte ritningen exakt, men det förtar inte intrycket av stor fulländning i det lilla formatet.
En annan kyrka i Rom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar